Usługi księgowe i rachunkowe

Jako biuro rachunkowe z siedzibą w Krakowie zajmujemy się obsługą zarówno działalności osób fizycznych, spółek osób fizycznych, spółek kapitałowych, jak również fundacji i stowarzyszeń. Dzięki współpracy z klientami działającymi w różnych sektorach rynku, posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości m.in. w branży handlowej, usługowej, budowlanej, ale również prawniczej, pośrednictwa nieruchomości, czy usług wynajmu. Naszymi klientami są przede wszystkim jednostki krajowe, ale współpracujemy także z jednostkami zagranicznymi.

Usługi, które możemy zaproponować, to:

Prowadzenie pełnej księgowości Spółek, fundacji, stowarzyszeń


Pełną księgowość muszą prowadzić spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne, zagraniczne osoby fizyczne ale także jednostki krajowe, których przychody w roku poprzednim przekroczyły 1.200.000 euro. W przypadku nie przekroczenia tej kwoty przychodów, istnieje możliwość wyboru prowadzenia pełnej księgowości zamiast innych, uproszczonych, form ewidencjonowania.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów


Podatkową książkę przychodów i rozchodów mogą stosować krajowe osoby fizyczne oraz krajowe spółki osób fizycznych, u których wartość przychodów w poprzednim roku podatkowym nie była wyższa niż 1.200.000 euro, przeliczonej na złote, według określonych zasad.

Prowadzenie ewidencji przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego


Ewidencję przychodu, zwaną potocznie ryczałtem, wybrać mogą, z pewnymi wyjątkami, krajowe osoby fizyczne, a także spółki cywilne, bądź jawne, osób fizycznych. Ewidencję mogą prowadzić te jednostki, które w roku poprzednim uzyskały przychody nie wyższe niż 150.000 euro, przeliczone na złote, według określonych zasad.

Przygotowywanie deklaracji i sprawozdań do instytucji takich jak: US, ZUS, GUS 


Wymienione wyżej instytucje nakładają na jednostki prowadzące działalność szereg obowiązków w zakresie sporządzania rozmaitych, często niełatwych deklaracji i sprawozdań. Częstotliwość ich sporządzania zależy od wymagań odpowiednich urzędów (mogą to być terminy miesięczne, kwartalne bądź roczne), jak i rodzaju prowadzonej działalności.

Wnioski o zwrot VAT


Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, które nie dokonywały zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zwrot VAT dotyczy jedynie tych materiałów i usług, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosły z 7% do 22% (obecnie 23%).

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych


W przypadku zatrudniania pracowników, przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązki związane z kalkulacją wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także prowadzeniem akt osobowych, i bieżącej obsługi pracowników, np. wystawianie zaświadczeń o zarobkach, czy ewidencjonowanie czasu pracy.
Copyright © 2013 Biuro Rachunkowe ZYSK - profesjonalna księgowość od 2004r. created by Inspirro